PÉČE O ZELEŇ

Za léta praxe jsme se naučili přistupovat k péči o zelené plochy jako ke komplexu neoddělitelných činností a naše služby v tomto oboru provádime v celé škále. Zabýváme se zakládáním zeleně v parcích a zahradách všech typů a velikostí. Nabízíme realizaci jak jednotlivých částí zahrad, tak celých konceptů projektem počínaje, přes hrubé terénní práce, samotnou realizací konče. Provádime údržbu, rekonstrukce či revitalizace veřejných parků i soukromých zahrad.

Všechny naše služby jsou prováděny proškolenými odborníky za asistence profesionální techniky. Ke kácení a zajišťování vzrostlých stromů využíváme vysokozdvižné plošiny a jeřáby. Při péči o stromy a keře je brán zřetel na vhodné vegetační období a veškeré úkony jsou realizovány za striktního dodržování všech arboristických zásad. Vzniklý odpad ze zeleně je biologicky zpracováván a svážen do kompostáren.

Péče o zeleň Péče o zeleň Péče o zeleň Péče o zeleň
logo-paticka

Great Garden CZ, SE
Nad závodištěm 379
159 00 Praha 5

IČ: 24724416
DIČ: CZ24724416

Datová shránka: 46jtis2

Číslo účtu: 2901137230/2010

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, spisová značka H 256

  • Péče o zeleň
  • Architektura parků a zahrad
  • Správa a údržba
  • Dětská hřiště
  • Venkovní úklid
  • Ostatní práce
© 2024 TESSINA, s.r.o. a vytvořilo Anawe