• HP banner sekce - Péče o zeleň

  PÉČE O ZELEŇ

  odborný servis pro veřejné parky,
  městskou zeleň a zahrady

PÉČE O ZELEŇ

Za léta praxe jsme se naučili přistupovat k péči o zelené plochy jako ke komplexu neoddělitelných činností a naše služby v tomto oboru provádime v celé škále. Zabýváme se zakládáním zeleně v parcích a zahradách všech typů a velikostí. Nabízíme realizaci jak jednotlivých částí zahrad, tak celých konceptů projektem počínaje, přes hrubé terénní práce, samotnou realizací konče. Provádime údržbu, rekonstrukce či revitalizace veřejných parků i soukromých zahrad.

Všechny naše služby jsou prováděny proškolenými odborníky za asistence profesionální techniky. Ke kácení a zajišťování vzrostlých stromů využíváme vysokozdvižné plošiny a jeřáby. Při péči o stromy a keře je brán zřetel na vhodné vegetační období a veškeré úkony jsou realizovány za striktního dodržování všech arboristických zásad. Vzniklý odpad ze zeleně je biologicky zpracováván a svážen do kompostáren.

Péče o zeleň Péče o zeleň Péče o zeleň Péče o zeleň

ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENÉ A ZAHRAD

 • celoroční údržba travních ploch - sekání, aerifikace, revitalizace, odplevelení, hnojení...
 • kosení ruderálních porostů a dlouhodobé neudržovaných ploch
 • kácení a prořezávání stromů a keřů, okrasné stříhání stromů, živých plotů a stěn
 • výchovný řez mladých stromů, odstraňování plevelných náletových rostlin
 • šetrná chemická ochrana proti škůdcům a chorobám, ochrana proti okusu
 • běžné i rizikové kácení vzrostlých stromů za asistence vysokozdvižných plošin a jeřábů
 • ochrana stromů při stavební činnosti, zdravotní, bezpečnostní či redukční řež stromů
 • úprava kotvení vzrostlých stromů, statické jištění korun proti rozlomení
 • péče o záhony - pravidelné pletí, mulčování, zalévání, hnojení a ošetřování
 • jarní úklid, úklid spadaného listí, zazimování rostlin a dřevin
 • terénní úpravy, údržba cest a chodníků, odvoz odpadu

ZAKLÁDÁNÍ ZELENÉ PARKŮ A ZAHRAD

 • kompletní příprava půdy na osev
 • zakládání travnatých ploch, pokládka travních koberců
 • výsadba rostlinného materiálu - výběr z více než 500 druhů
 • kontejnerové, balové, prostokořenné rostliny, výhonky
 • trvalky, letničky, cibuloviny
 • zakládání závlahových systémů
 • úprava kotvení vzrostlých stromů, statické jištění korun proti rozlomení
 • péče o záhony - pravidelné pletí, mulčování, zalévání, hnojení a ošetřování
 • jarní úklid, úklid spadaného listí, zazimování rostlin a dřevin
 • terénní úpravy, údržba cest a chodníků, odvoz odpadu

OBJEDNAT

Informace o Vás
capthca
logo-paticka

Great Garden CZ, SE
Nad závodištěm 379
159 00 Praha 5

IČ: 24724416
DIČ: CZ24724416

Datová shránka: 46jtis2

Číslo účtu: 2901137230/2010

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, spisová značka H 256

 • Péče o zeleň
 • Architektura parků a zahrad
 • Správa a údržba
 • Dětská hřiště
 • Venkovní úklid
 • Ostatní práce
© 2024 TESSINA, s.r.o. a vytvořilo Anawe